HomeNieuwsSGP blij met lagere lasten voor u in 2017

SGP blij met lagere lasten voor u in 2017

Publicatiedatum: 22 nov. 2016


De SGP is content met het feit dat het begrotingsbeeld voor de komende jaren resulteert in positieve cijfers. Voor u als inwoners is dat goed nieuws, omdat dat resulteert in een lager lastenniveau. Tijdens de behandeling van de kadernota zag het er nog heel anders uit, toen werden we geconfronteerd met negatieve meerjarenprognoses.

We beseffen dat de positieve cijfers deels door externe factoren veroorzaakt worden: de algemene uitkering van het Rijk gaat namelijk substantieel omhoog en de gewijzigde begrotingssystematiek levert lagere jaarlijkse lasten op. Aan de andere kant is het door het ingezette afvalbeleid én uw inspanningen uw afval goed te scheiden mogelijk de afvalstoffenheffing te verlagen! De OZB stijgt bovendien slechts met de inflatiecorrectie van 0,9%. Kortom, deze begroting is een goede aanloop richting de fusie. Het is nuttig en het schept vertrouwen dat Aalburg de financiële basis op orde heeft.

We moeten nog stappen zetten om ruimte in de begroting te houden voor andere ontwikkelingen. Zo kan een herschikking van het gemeentelijke vastgoed middelen genereren waarmee hier geld voor kan worden ingezet.

Verder steunen wij de optimalisering van extra voorzieningen waar het gaat over de Maatschappelijke Ondersteuning met het doel om mensen begeleid langer thuis te kunnen laten wonen. Ook zijn wij er blij mee dat de eigen bijdrage WMO omlaag kan.

Uiteraard zijn er nog voldoende aandachtspunten voor de komende tijd. Te denken is dan aan het verder optimaliseren van het afvalbeleid, breedband aanleggen, het voormalige zwembad Veldzicht op een verantwoorde manier exploitabel maken etc.

Steeds vaker zullen we afstemming zoeken met Werkendam en Woudrichem. Dat is nodig om nu al op een lijn te komen qua beleid. Dat vereenvoudigt straks de samenvoeging van de drie gemeenten tot één gemeente.

De SGP-fractie