HomeBestuur

Bestuur

Het bestuur van de Kiesvereniging Aalburg wordt gevormd door de volgende personen:

Ad Timmermans (voorzitter)
Hans Vos (penningmeester)
Henri van Vulpen (secretaris)
David Kwint (tweede voorzitter)
Otto van Rijswijk (tweede penningmeester)
Arthur Vlot (tweede secretaris)
Henri de Raad (algemeen bestuurslid)